Головні напрямки роботи
Досудове та позасудове врегулювання спорів
Вжиття заходів забезпечення позову
Національне законодавство містить шляхи для розв’язання неузгодженосте, які
виникають в процесі здійснення діяльності господарюючих суб’єктів. Правильне
застосування даного інструменту вирішення та відновлення порушених майнових прав та
законних інтересів суб’єктів господарських відносин здатні запобігти додатковим часовим
та матеріальним втратам.
Представництво в судах господарської юрисдикції, по широкому колу спорів
Представництво інтересів в Антимонопольному комітеті України
В процесі здійснення господарської діяльності, нажаль, неминуче настання
розбіжностей між учасниками господарських відносин, які підчас не вдається усунути у позасудовому порядку.
В результаті чого юридичним особам доводиться прибігати до задіяння механізму судового захисту своїх прав та інтересів. Проте даний процес розуміє під собою беззаперечне слідування визначеній законом процедурі, передбаченій чинним процесуальним законодавством. В результаті чого задіяння спеціаліста у даній сфері приватноправових відносин є запорукою успішного розгляду справи та досягнення позитивного результату.
Не зважаючи на чіткі вимоги закону до процесу тендерних закупівель та невпинного реформування даної системи, зловживання їх замовників та деяких учасників продовжується, що неминуче ставить у дискримінаційне становище інших учасників. Ознаки зловживання можуть проявлятися вже на етапі оголошення закупівлі, що може
полягати у занадто суворих умовах тендеру, які на самому початку процедури ставлять учасників у нерівне становище та направлені на відсторонення від тендеру законних учасників процедури.
Одним із основних засад господарського судочинства є змагальність сторін.
Закон покладає на кожну сторону обов’язок довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Важливо пам’ятати, що кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов’язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.
Здійснення судового захисту прав та інтересів без дотримання вимог, що ставляться до учасника процесу в частині повного та своєчасного забезпечення суду доказами, які відповідають вимогам щодо належності, допустимості та достовірності здатні звести нанівець зусилля направлені на досягнення бажаного результату.
ОЛЕКСАНДР ЩЕРБИНА
Керуючий партнер
ІРИНА БОВНЕГРА
Адвокат
Професіонали
Зв'язатися з нами зараз:

© All Right Reserved. Legal Guaranties
https://legal-guaranties.com
Made on
Tilda