Головні напрямки роботи
Оскарження рішень, дій та бездіяльності суб'єктів владних повноважень
Забезпечення реалізації конституційних гарантій покладено на державу, яка через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадових осіб, які зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. У своєму повсякденному житті кожна особа так або інакше взаємодіє із такими представниками держави, уповноваженими на виконувати від її імені функції.
Зокрема закон накладає на суб’єктів владних повноважень обов’язки здійснювати свої управлінські функції. На практиці доволі часто дії суб’єктів владних повноважень ідуть у розріз із їх головною функцією, в результаті чого особи притискаються у своїх правах та змушені прибігати до захисту прав та інтересів. Статтею 55 Конституції України Кожному гарантовано право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Дана норма Конституції України, в повній мірі, знаходить своє втілення у положеннях Кодексу адміністративного судочинства України, в якому відображено
основне завдання адміністративного процесу, принципи та вимоги до захисту прав та свобод як процесу.
Розробка стратегії ефективного захисту прав та інтересів фізичних та юридичних осіб
Кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист.
Нормани КАС України встановлено недійсність відмови від права на звернення до суду. Проте судовий захист без врахування та дотримання усіх вимог, що ставляться до цього процесу не може призвести до позитивного результату. Кожен публічно-правовий
спір має здійснюватися компетентним судом із суворим дотриманням вимог, встановлених чинним процесуальним законодавством.
Варто пам’ятати, що публічно-правовий спір є досить специфічною процедурою з безліччю нюансів та рис, притаманних справам виключно адміністративної юрисдикції, та
участь досвідченого спеціаліста зможе зберегти Ваші час, нерви та здатний забезпечити належний захист порушених прав та інтересів.
Наші адвокати володіють великим об’ємом знать та навичок для успішного супроводження Вашої справи на кожному з етапів.
ОЛЕКСАНДР ЩЕРБИНА
Керуючий партнер
ІРИНА БОВНЕГРА
Адвокат
Професіонали
Зв'язатися з нами зараз:

© All Right Reserved. Legal Guaranties
https://legal-guaranties.com
Made on
Tilda